Totaal aantal pageviews

Pages

dinsdag 26 april 2011

Wajongeren en het Koninkrijk

(een eerder gepubliceerd stuk maar nog altijd actueel!)

door Arthur Moen


In Nederland is er steeds meer aandacht voor Wajongeren. Jongeren met aan laag niveau, vaak een problematisch verleden, een lichamelijke handicap of een psychische stoornis. Deze steeds groter wordende groep van jonge mensen is gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt verklaard en ontvangt daarom een uitkering. Op dit moment zijn er rond de 190.000 Wajongeren.

Hoewel de meeste van deze jonge mensen graag zouden willen werken, is het in de praktijk vaak erg lastig om een baan te vinden en die te houden. Werkgevers houden de boot af (helemaal met deze economische crisis) en durven deze groep vaak geen kans te geven. Met als gevolg dat velen van hen doelloos thuiszitten, hun zelfvertrouwen kwijtraken en vaak in een isolement terecht komen. De politiek zoekt naar oplossingen, maar zou de kerk niet een antwoord kunnen of moeten hebben? God geeft immers om het zwakke en onaanzienlijke?!

Rechtvaardigheid
In de Bijbel wordt er veel geschreven over gerechtigheid, bijna driehonderd keer. God vindt dit dus blijkbaar een belangrijk onderwerp.  Maar wat is nu precies rechtvaardigheid? Eigenlijk niet meer dan dat je werkelijk doet wat God van je verwacht. Het volk Israel wordt gestraft omdat ze niet deden wat God van hen verwachtte (lees Jesaja 1 vanaf vers 21) En wat was dat dan? Dat ze zorg gingen dragen voor de weduwen, de vreemdeling, de armen, de zieken en de zwakken.
God droeg Israel op deze mensen te beschermen en naar hen om te zien. In Leviticus 19:9 zie je zelfs dat God een gedeelte van de winst (oogst) van een bedrijf voor deze mensen had bestemd. Zij mochten die dan ook zelf van het land halen. God voorzag zo in hun behoeftes: voedsel en werk.

Een ander stuk uit de bijbel waar het over gerechtigheid gaat is: Psalm 18: 21 en 25. Hier lees je dat God de mensen vergeldt naar mate ze recht (aan anderen) hebben gedaan in hun leven. Job had dit principe begrepen. Hij spreekt er zelfs over in zijn betoog. (Job 29 vanaf vers 12) Hij bemerkte de zegen van God, doordat hij de hulpeloze hielp en doordat hij zich inzette voor het recht van de vreemde. Hij strekte zich uit naar gerechtigheid als een jas die hij aandeed. En God deed recht aan Job door hem ermee te bekleden.

Ook Salomo sprak over gerechtigheid: “Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.”

Verbaasd
Als ik deze dingen lees, verbaast het mij, dat ik hier zo weinig over hoor in kerken. Ik merk dat we vaak zoveel bezig zijn met onze eigen “dingen” in plaats van te kijken naar de ander: mijn leven, mijn gezin, mijn carrière, mijn ontwikkeling, mijn keuzes, mijn bedrijf, mijn geloof en mijn bediening. Het is een typisch kenmerk van onze westerse maatschappij: Het individu centraal.
Maar kunnen we als christenen ook iets betekenen, juist in deze tijd voor de mensen in nood, de mensen die achter gesteld zijn omdat ze een beperking hebben en daardoor thuis zitten? Wat is ons antwoord op de problemen van bijvoorbeeld de Wajong-groep? Wat is ons antwoord op Gods oproep om gerechtigheid te doen?

Het Koninkrijk
Jezus sprak veel over het koninkrijk. Hij hield er zelfs zijn eerste preek over en zei: “Maar zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Mattheus 6:33)

“Al het andere” betekent ook je salaris, je carrière, je bedrijf en je winst. Zodra we zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid gaan zoeken worden al deze dingen ons zelfs toegeworpen.

Maar wat betekent “zijn koninkrijk”? De Bijbel is er duidelijk over: Gods koninkrijk is in ieder geval bestemd voor de armen van geest, de weduwe, de wees, de arme, de gehandicapte een ieder die in het nauw dreigt te komen, de Wajongere. En God vraagt van zijn kinderen om Zijn barmhartigheid nu al te tonen in de praktijk. Als volgelingen van Jezus hebben wij de opdracht om naar de zwakke mensen om te zien, hun recht te doen en hun de plek te geven die ze toebehoort. En om het heel praktisch te maken met betrekken tot Wajongeren: een plek als werknemer in ons kantoor, winkel, loods of kantine.

Risico’s
Bedrijfsmatig houdt dit misschien risico’s in. Als ondernemer in een tijd van economische recessie moet je immers voorzicht zijn om nog meer mensen in dienst te nemen. Uw boekhouder zal u wellicht af willen houden van zo’n “riskante onderneming”, uw directe collega’s zullen een Wajonger wellicht niet zien zitten
of u zelfs afvallen. Uw aandeelhouders zullen misschien minder winst maken.

Maar echt fout kan het niet gaan. Want Jezus zegt: “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden” (Mattheus 5:10). Laat u dus niet weerhouden om de boodschap van Gods koninkrijk in de praktijk te verspreiden. Het zal niet zonder vrucht blijven als christenondernemers -en managers gaan doen wat Jezus zegt. Als bedrijf zul je iets van dit koninkrijk uitstralen, en de rest zal je ook nog eens worden toegeworpen….

1 opmerking:

Elizabeth zei

Mooi stukje...En goed dat het onder de aandacht wordt gebracht.
Helaas heb ik niet een eigen bedrijf, maar ik denk wel in die richting. Hoe laten we elkaar delen in de mogelijkheden die er zijn